רב ששותק במצב של פיקוח נפש הוא שותף לשפיכות הדמים!!!

 

 

רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר...